21. maj 2013

GODDAMNFUCKINGFUCK!!!

WU kommer til dk. Og jeg er ikke hjemme!!!!! Jeg dør!! Alle Jer andre heldige r*vhuller kan jo tjekke dem ud på den nye danske festival Vanguard Music Festival d. 2. og 3. august i KBH.